Poczta
Zamówienia publiczne
Ważne adresy i telefony
25 pażdziernika 2014
English version
Radio Uniwersytet
Kontakt z redakcją serwisu
Uczelnia > Jednostki poza strukturą

Uczelnia
O uczelni
Misja
Władze
Wydziały i inne jednostki
Administracja
Organizacje związkowe
Statut Uczelni
Jednostki poza strukturą
Strony pracowników
Jednostki poza strukturą

Linguistica Bidgostiana (English version)
 
"Linguistica Bidgostiana" is a yearbook which has been published since 2004 by the Institute of Modern Polish Grammar, in the Institute of Polish Philology, Casimir the Great University, Bydgoszcz (Poland). It publishes scientific articles on a wide range of topics in linguistics, reviews of publications in the field of linguistics, reports from linguistic conferences, and abstracts of doctoral dissertations.

Editor-in-chief :
dr hab. Andrzej S. Dyszak
professor of Casimir the Great University

Advisory Board:
prof. Jerzy Bańczerowski (Adam Mickiewicz University in Poznań)
prof. Edward Breza (dr h.c. of Casimir the Great University)
prof. Stefan Grzybowski (Nicolaus Copernicus University in Toruń)
prof. Zdzisława Krążyńska (Adam Mickiewicz University in Poznań)
prof. Jolanta Mędelska (Casimir the Great University in Bydgoszcz)
prof. Marian Szczodrowski (University of Gdańsk)
prof. Aleksander Szwedek (Adam Mickiewicz University in Poznań)

Publishing House of Casimir the Great University:
2 Powstańców Wielkopolskich St., 85-090 Bydgoszcz, Poland, tel./fax +48 52 322 52 74
e-mail: wydaw@ukw.edu.pl
official website: www.wydawnictwo.ukw.edu.pl

Papers should not exceed 15 pages of computer printout, size A 4 (reviews and reports up to 10 pages), font Times New Roman 12, space between lines 1,5, paragraph indentation 1,25 cm (reviews and reports – single spacing, indentation 0,67), expressions discussed in papers (and their parts) as well as book titles should be italicized.
In-text references should conform to the following examples: (Handke 1993: 61-87) and should follow a quotation or (cf. // see Handke 1993: 61-87). Use footnotes rather than endnotes (font Times New Roman 10, single spacing).
Quotation should to be marked by indentation about 2 cm on both sides (Times New Roman 10, single spacing).
Bibliography (font Times New Roman 10, single spacing) should conform to the following examples:
1) monographs:
Kozierowski S., 1914: Badanie nazw topograficznych dzisiejszej archidiecezyi gnieźnieńskiej, Poznań.,
2) chapters in edited volumes:
Mielczuk I. A., 1972: Struktura znaków językowych i zachodzące między nimi relacje formalno-znaczeniowe, [w:] Semantyka i słownik, red. A. Wierzbicka, Wrocław, s. 59-78.,
3) articles:
Awdiejew A., 1984: Klasyfikacja funkcji pragmatycznych, „Polonica” IX, s. 53-88.

Authors should attach article abstracts in English (regardless of the language of the article) and Polish and a note on their education (college finished, academic degrees and titles, affiliation, interests, most important publications, and possibly an e-mail address), font Times New Roman, 10, single spacing.
Articles, reviews and reports should be sent by post (written in Word) or in electronic version (written in Word) by 30th of Semptember.

Editor-in-chief reserves the right to accept texts for publication.

Contact:
Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego
Instytut Filologii Polskiej UKW
11 Jagiellońska St., p. 5, 85-067 Bydgoszcz, Poland
tel. +48 52 322 16 14, +48 52 321 31 80 in. 36
linguistica@ukw.edu.pl
www.gramatykajp.ukw.edu.pl

 

WYDZIAŁY: Wydział HumanistycznyWydział Matematyki, Fizyki i TechnikiWydział Nauk PrzyrodniczychWydział Pedagogiki i Psychologii
JEDNOSTKI:Alliance FrançaiseBibliotekaCentrum Badań Psychologicznych im. Kurta LewinaCentrum Nauczania Języka Polskiego dla ObcokrajowcówMuzeum Dyplomacji i Uchodźstwa PolskiegoWydawnictwo
ADMINISTRACJA:Biuro ds. ObronnychBiuro Funduszy Europejskich i Współpracy z RegionemBiuro Współpracy MiędzynarodowejDział InformatyzacjiDział Inwestycji i RemontówDział NaukiDział ZaopatrzeniaRzecznik prasowy
INNE: Komisja WyborczaAkademickie Centrum Pomocy PsychologicznejBeanus 70 ReaktywacjaBoatraceErasmusLeonardo da VinciPunkt Kontaktowy ds. Programów Ramowych UESzkolenia z paragrafemTechniki Informatyczne w MŚP

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
85-064 Bydgoszcz • ul. Chodkiewicza 30
tel. +48 052 341 91 00
© Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Biuro Funduszy Strukturalnych i Współpracy z RegionemBiuletyn Informacji Publicznej